Huisregels

Gyro Center volgt de reglementen van de nationale richtlijnen, milieu- en veiligheid wetgevingen. Een ieder die zich op deze faciliteit bevindt, dient zich te houden aan deze huisregels.
Betreden van de faciliteit is op eigen risico.

1. Betreden van deze faciliteit is alleen toegestaan met toestemming van GYRO Center
Toegang kan alleen worden verleend als men zich via de “verzoek tot toegang” procedure heeft aangemeld. Toegang wordt alleen verleend na het inzien van het identiteitsbewijs en na een handtekening voor ontvangst van de verleende toegangspas en/of sleutels. Indien de toegang wordt verleend, ontvangt de bezoeker een persoonlijke bezoekersbadge. Deze badge is en blijft eigendom van GYRO Center. Alle bezoekers van deze faciliteit zijn verplicht deze badge zichtbaar te dragen. Bij verlies of diefstal van deze badge dient dit direct te worden gemeld aan de beveiliging en/of de receptie.

2. Eten & drinken is op zaal verboden.
Eten en drinken is alleen toegestaan op de daartoe aangegeven locatie. In geen geval mag eten en drinken worden meegenomen op de datavloeren. Roken is in het gehele gebouw verboden.

3. In- en uitgaande goederen moeten worden gemeld bij de beveiliging.
Afgeleverde goederen zullen door onze datacenter engineers in ontvangst worden genomen.

4. Voorkom onveilige situaties.
Veiligheid staat hoog in het vaandel. Bij twijfel over veiligheid, dit direct melden bij de desk.

5. Deuren altijd gesloten houden.
In verband met de geconditioneerde ruimtes dienen deuren altijd gesloten te blijven.

6. In geval van alarm, het gebouw onmiddellijk verlaten.
Alarmeringen worden kenbaar gemaakt via de Slow-Whoop.

7. Houd het datacenter schoon.
In verband met geplaatste apparatuur is het van groot belang dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij stof ontstaat.

8. Geleverde goederen dienen in de laad- en los-ruimte te worden uitgepakt.
Verpakkingsmateriaal, karton en dergelijke, is niet toegestaan in het datacenter en moet opgeruimd worden in de daarvoor bestemde afvalcontainers (papier- en rest-afval gescheiden houden).

9. Opslag van apparatuur.
Opslag van apparatuur is alleen toegestaan na toestemming van de Datacenter manager.

10. Fotograferen en filmen is ten strengste verboden.
Fotograferen en filmen is alleen toegestaan na toestemming van de Datacenter manager.

11. Werken onder de verhoogde vloer.
Werken onder de verhoogde vloer is alleen toegestaan na toestemming van de Datacenter manager.

12. Overtreding van de regels.
Indien u ziet dat bovengenoemde regels worden overtreden, dient u contact op te nemen met de datacenter engineers. Bij overtreding van de regels kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.