Stroomvoorziening

Als klant van GYRO Center heeft u de mogelijkheid om over een redundante, stabiele en high-capacity stroomtoevoer te beschikken. De stroomvoorziening is per cabinet afgezekerd en altijd gegarandeerd door de noodstroomvoorzieningen.

De technische installaties van het GYRO Center zijn zo ontworpen dat het uitvalrisico tot een minimum beperkt is. Ook tijdens langdurige stroomuitval blijven uw systemen in bedrijf door de optimale redundantie en back-up systemen.

UPS
Ons datacenter is voorzien van UPS-en die onze volledige site van stroom blijven voorzien bij korte stroomonderbrekingen. Als overbrugging zorgen de UPS-en tevens voor het starten van de dieselgenerator bij langere stroomonderbrekingen.

N+1
GYRO Center ontwerpt en beheert de datacenters op basis van het principe N+1. Dit betekent dat alle kritieke processen en apparaten van een back-up zijn voorzien.

Strak onderhoudsschema
Het onderhoudsschema wordt jaarlijks herzien. Het gaat bijvoorbeeld om visuele inspecties en preventief vervangen van onderdelen, maar ook om periodieke noodstroomtesten. Bijvoorbeeld door middel van ‘black building tests’.